มังกรซ่อนเล็บ เนี่ยฟง

คะแนน 4.1
กรุณารอสักครู่...

เนี่ยฟงเด็กหนุ่มผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นรอยด่างของตระกูล เพราะความไม่สามารถบ่มเพาะพลังได้ จึงถูกพี่ชายล่อล่วงให้เข้าไปในป่ามรณะ แต่หลังจากที่เขาออกมา ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

 

สามารถรับชมสปอยนิยายก่อนอ่านได้ที่นี่

 

 

รายชื่อตอน